Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 23-11-2018 13:23:58
Geldzaken & Recht

Ing zet continue limit om in doorlopend krediet

Mmh, raar, ik heb ook een rekening bij ing maar niet zulk een brief ontvangen.
echter, het rood staan op de betaalrekening was feitelijk al een doorlopend krediet. u zegt dat u soms wel even rood staat maar dat dit
aan het eind van de maand met de salaris betaling vanzelf weer wordt opgelost. als het maar om zo'n klein bedrag gaat, volgens mij kun je
standaard 250 euro rood staan, dan is er toch niet echt wat aan de hand? dan is elke maand het totale bedrag toch af te lossen? zover ik weet
kun je altijd geld overmaken naar je dk om extra af te lossen.
verder blijf je natuurlijk zelf verantwoordelijk of je meer wilt uitgeven per maand dan er binnen komt. ze kunnen ook de cl geheel afschaffen zonder dk.
dan heeft u het een maandje moeilijker omdat u misschien nog wat rood stond.
verder, als er een apart doorlopend krediet komt dan zou u de mogelijkheid moeten krijgen daarvan af te zien.