Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

1paul - 23-11-2018 14:05:22
Geldzaken & Recht

Ing zet continue limit om in doorlopend krediet

Mogen ze dit doen, ja, als men de voorwaarden aanpast en u hiermee akkoord gaat.

toch maar even vaker checken of een uitgave kan ja of nee lijkt me trouwens net iets slimmer...