Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
paul van baak - 23-11-2018 14:41:03
Geldzaken & Recht

Ing zet continue limit om in doorlopend krediet

Ga eens kijken of het mogelijk is bepaalde lasten iets later te betalen.
weet dat bij energie dit mogelijk is.
misschien speel je dan toch quit en anders toch proberen , al is dat soms moeilijk , te bezuinigen.