Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Se
Senior Be - 25-11-2018 11:15:10
Vrije tijd & Tuin

Buurvrouw heeft heg verwijderd

Als u op de erfgrens een nieuwe afscheiding plaatst, bijvoorbeeld een schutting, dan is de eigenaar van de aangrenzende tuin verplicht daarvan de helft te betalen. zie de talloze uitzendingen van de rijdende rechter over dit onderwerp!