Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Wel of geen trekhaak

Het monteren van een trekhaak op uw auto geeft geen enkel probleem. ue dealer kan /zal dat ook melden.

ik heb inmiddels met : trekhaak voor fiesta st via een zoekmachine gekeken en ik zie veel aanbod.

afgezien daarcvan, als uw aiuto trekkracht '0' zou hebben zou die niet kunnen rijden. er rijden zelfs fiatjes 500 met trekhaak en soms ook zelfs een kleine caravan er achter.