Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 26-11-2018 13:46:05
Geldzaken & Recht

Wie is aansprakelijk voor doodbijten hond

De eigenaresse is aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade.

en ze hoeven niet te komen “praten” met zijn tweeën. uw zus moet de eigenaresse aansprakelijk stellen voor de geleden schade, en zij dient de schade te vergoeden.

als ik uw zus was, zou ik ook aangifte doen van dit gruwelijke “incident” bij de politie, zodat voor die hond een aanlijn gebod en muilkorf gebod opgelegd kan worden.

ook al “past” een ander op een hond of laat die even uit, de eigenaar blijft aansprakelijk.