Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 26-11-2018 17:53:48
Geldzaken & Recht

Gesjoemeld met mijn uren

Hoe zo kan de vakbond niets voor u betekenen?
om te beginnen, ga na of uw werkgever u ook formeel heeft ziekgemeld bij de arbodienst.

u kunt aan de hand van de in uw bezit zijnde gevens zelf nagaan of u mogelijk meer verlofdagen heeft opgenomen dan waar u recht op heeft op het moment van vertrek.
de werkgever zal dat overigens ook als bewijs moeten aanleveren.

iki ga er van uit dat u niet zo onverstandig bent geweest om zelf als ontslag te hebben genomen tijdens uw ziekte en/of dat u het dienstverband heeft beƫidigd zonder in acht name van de opzegtermijn. beide kunnen problematisch zijn omdat bij voortijdig vertrek de werkgever inderdaad de schade kan claimen op basis van wetgeving daarvoor..

maar herhaald de vraag: waarom kan uw vakbond u niet helpen. in procedures als deze is er altijd sprake van 'hun woord tegen het uwe' en wie bewijst staat dan sterk. (of bent u geen lid?)