Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 27-11-2018 04:15:12
Geldzaken & Recht

Ondanks bel-me-niet register toch lastig gevallen

De derde keer maar liefst in een aantal maanden? het moet niet gekker worden.....
lees de regels van dat register nogeens door. ze mogen bellen als u ooit eens met ze van doen gehad heeft. 
volg de hier al gegeven adviezen over afwimpelen op. dan bent u er snel vanaf.