Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

panter22 - 27-11-2018 09:00:31
Geldzaken & Recht

Gesjoemeld met mijn uren

Conclusie

je werkgever mag dus alleen ziektedagen op vakantiedagen inhouden (1) voor zover het de bovenwettelijke vakantiedagen betreffen en (2) voor zover je hiermee hebt ingestemd, voorafgaand bij arbeidsovereenkomst of cao dan wel tijdens of na je ziekte.
http://www.wvtadvocaten.nl/mag-mijn-werkgever-tijdens-mijn-ziekte-vakantiedagen-inhouden/" target="_blank">http://www.wvtadvocaten.nl/mag-mijn-werkgever-tijdens-mijn-ziekte-vakantiedagen-inhouden/

heeft het hier mee te maken?