Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 27-11-2018 10:32:47
Voeding & Gezondheid

Aldi duurdere notenmelange

@rebek, u heeft waarschijnlijk niet gekeken naar de de prijs bij het schap en ik zou bij de constering het duurdere pak hebben teruggegeven met de vraag aan de kassamedewerer: 'sla de goedkopere nog een keer aan'.

dat er minder zout in meerdere producten is toegevoegd dan eerder het geval was is het gevolg van afspraken met fabrikanten om minder zout toe te voegen. en v.w.b. de verkoop ervcan geldt dat niet alleen voor aldi maar zo ongeveer alle winkelketens volgen de afspraak om dan ook die producten te verkopen.