Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 28-11-2018 09:36:44
Auto & Vervoer

Rijden in automaat

Andersom, dus hier in een automaat rijden en daar in een schakelauto stappen, is nog heel wat gevaarlijker. 

hier een les of wat nemen, kan natuurlijk nooit kwaad. gaat u daar op vakantie, of een tijd wonen? dat is ook nog een verschil. in het laatste geval kunt u daar ook nog eerst oefenen.