Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marita5 - 28-11-2018 16:56:50
Huishouden & Energie

Temperatuur thermostaat wijkt af

Hallo johanna.2010 ,

probeer eens de unit te resetten en terug te zetten naar fabrieksinstelling , u moet dan wel de tijd en de programma`s opnieuw instellen .