Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 28-11-2018 17:24:56
Huishouden & Energie

Temperatuur thermostaat wijkt af

Maar als u de afwijking weet, is er toch niets aan de hand, gewoon hoger zetten dan.