Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 28-11-2018 17:28:47
Huishouden & Energie

Temperatuur thermostaat wijkt af

En wat is nu je vraag?

als je de afwijking weet kun je daar toch rekening mee houden?!
en anders wordt het - na 10 jaar - een nieuwe.