Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vu2615 - 28-11-2018 17:38:47
Huishouden & Energie

Temperatuur thermostaat wijkt af

De rt51 is een electronische thermostaat, daar valt in de regel niets aan af te stellen. mogelijk zijn er interne componenten wat in waarde verlopen en daar valt niets meer aan te doen.