Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 28-11-2018 17:46:08
Huishouden & Energie

Temperatuur thermostaat wijkt af

Mijn kamerthermostaat wijkt (helaas) ook af hetgeen ik constateer aan de hand van twee andere thermometers. bij mij is het omgekeerde aan de hand aangezien de kamertemperatuur vrijwel altijd twee graden hoger is dan in werkelijkheid. reden: de thermostaat zit tegen een 'koude' gangmuur.

nu u het verschil bij u weet is het het meest eenvoudige om er rekening mee te houden maar u kunt ook overwegen de thermostaat te vervangen door een nieuwe.