Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 28-11-2018 21:33:52
Huishouden & Energie

Temperatuur thermostaat wijkt af

Dit is niet vreemd, uw thermostaat meet, digitaal, de omgevingstemperatuur terwijl een "normale" thermometer de temperatuur meet daar waar die hangt cq staat of ligt. en daar kan verschil in zitten dus wat dat betreft heeft de monteur gelijk. mogelijk is het u nooit eerder opgevallen maar de warme zomer zal daar niet de oorzaak van zijn geweest. wilt u exact meten dan zal u over een geijkte thermometer moeten beschikken. ik schat in dat uw thermostaat niet over een kalibreer mogelijkheid beschikt ander dat eens uitvoeren.