Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 30-11-2018 20:41:30
Geldzaken & Recht

Driekamerwoning duurder dan vierkamerwoning

Hoezo is een huurverlaging billijk?