Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Cookies - 30-11-2018 20:42:28
Geldzaken & Recht

Driekamerwoning duurder dan vierkamerwoning

Je kan van alles en nog wat voorstellen, maar je hebt geen recht op huurverlaging.