Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gsm - 30-11-2018 21:26:12
Computers & Telefonie

Taal veranderen op windows 10

Klik op start en type vervolgens: zeit und sprache
klik op het resultaat en kies de juiste taal.