Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sjoppie - 01-12-2018 09:30:19
Geldzaken & Recht

Driekamerwoning duurder dan vierkamerwoning

Het kan zijn dat uw driekamerwoning vroeger uit vier kamers bestond en er een muur uitgebroken is om er een grotere van te maken.