Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

re
red1 - 03-12-2018 13:33:53
Geldzaken & Recht

Driekamerwoning duurder dan vierkamerwoning

Het gaat altijd over het aante m2 vloer oppervlak