Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
panter22 - 03-12-2018 18:25:48
Computers & Telefonie

Loopt abonnement mobiele telefoon door?

Als je de oude voorwaarden prima vindt, houden zo. niet ingaan op aanbiedingen die misschien niet voordeliger zijn.