Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

wi
wilhelmina59 - 03-12-2018 18:37:13
Huishouden & Energie

Eneco claimt onterecht rekeningen na overname e.on. ik heb alles afbetaald

Ts, als ik het goed begrijp zijn alle  termijnen van de achterstand afbetaald en door e.on ook  bevestigd.
u hebt als het goed is ook alle bewijzen van deze betalingen.
wat let u om dit per mail naar eneco kenbaar te maken.
zij zullen dan toch echt hierop moeten reageren of ben ik nu heel erg abuis.