Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 03-12-2018 19:55:31
Geldzaken & Recht

Driekamerwoning duurder dan vierkamerwoning

Naast het openen van een topic bij de concullega's heeft vraagsteller ook nog eens niet het fatsoen om hier nog even te reageren.