Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

alfaromeo164 - 04-12-2018 16:55:40
Geldzaken & Recht

Driekamerwoning duurder dan vierkamerwoning

Die huurverlaging kun je op je buik schrijven. op basis van het puntenstelsel wordt er een maximale huur vastgesteld voor de woning. deze huur kan gevraagd worden maar dat hoeft niet. de woningbouwvereniging is vrij om de huur naar beneden bij te stellen. de huur kan voor jou 500 euro zijn en voor mij 600 maar dat mag de wbv geheel zelf bepalen.