Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

br
brui0929 - 04-12-2018 17:54:06
Elektronica & TV

Ik krijgt deze foutmelding van spotify: verbindingsfout, wat kan ik doen?

Reset het modem trek de stekker uit het stop-contact watchtower 1 minuut steek de stekker terug in het stop-contact.
wacht tot het modem opnieuw is opgestart. 
schakel 5g in.