Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ha
harrybre - 05-12-2018 13:42:11
Computers & Telefonie

Loopt abonnement mobiele telefoon door?

Ik neem aan, dat er in uw overeenkomst staat: wordt aan het einde van.. stilzwijgend verlengd.

stelt u het omgekeerde voor: 4 dec 24:00 is uw abonnement afgelopen en dus 5 dec 00:00 niets aan verbinding meer. dan was de wereld natuurlijk weer te klein geweest...