Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 07-12-2018 13:08:58
Auto & Vervoer

Tinq 11 liter meer getankt dan de inhoud van de tank kan zijn

Een zeer vreemd probleem aangezien alle pompen bij tankstations met regelmaat worden gecontroleerd/geijkt.
u kunt wel navraag doen/melding maken bij het nmi (nederlands meetinstituut) m.b.t. dit fenomeen.

de enige oorzaak zou wel kunnen zijn dat u bent gaan tanken terwijl de meter aanduiding op de pomp nog niet naar '0' was teruggezet. in dat geval heeft u dan een deel betaald van de vorige klant (of mogelijk wel alles als die maar heel weinig heeft getankt en niet is gaan afrekenen.