Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

holstein - 08-12-2018 09:04:59
Computers & Telefonie

Loopt abonnement mobiele telefoon door?

Mijn telfort sim only contract stopte gewoon op de einddatum, maar ik kon onder dezelfde voorwaarden doorgaan, want er was op dat moment geen geschikte optie voor mij, later kwam die er wel en ben ik nieuw contract aangegaan.