Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ha
harrybre - 10-12-2018 12:03:49
Auto & Vervoer

Tinq 11 liter meer getankt dan de inhoud van de tank kan zijn

De volumemeter controle is iets voor het agentschap telecom
zie https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/benzinepompen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1998-14-p33-sc12361.html  ijkregeling benzinepompen.

ik kan me enkel aansluiten bij edrick3 - 7 dec. 2018 om 12:46