Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sjoppie - 12-12-2018 21:40:23
Geldzaken & Recht

Bewindvoerder maakt fout

De bewindvoerder heeft wel een verkeerde aangifte gedaan in 2016 maar het teveel uitgekeerde geld is naar de schuldeisers gegaan.
uw kennis heeft geen schade geleden want de schuld moest uiteindelijk toch betaald worden.
er kan wel om een betalingsregeling gevraagd worden.