Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marita5 - 12-12-2018 21:56:45
Geldzaken & Recht

Bewindvoerder maakt fout

Hallo kollie98 , 


is een bewindvoerder aansprakelijk voor fouten die hij maakt?


een bewindvoerder wordt op persoonlijke titel benoemd. wanneer de bewindvoerder fouten maakt waardoor betrokkenen benadeeld worden, is hij hiervoor aansprakelijk.


iedere bewindvoerder heeft voor dergelijke gevallen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
als een bewindvoerder aansprakelijk blijkt dan kan de bewindvoerder een beroep doen op deze verzekering .
kan een conflict niet tijdens het traject van de wsnp opgelost worden, dan kan de benadeelde een aparte civiele procedure opstarten tegen de bewindvoerder wsnp. 

bron : bureauwsnp.nl 

neem contact op met het juridisch loket in uw gemeente , klik op de rode regel en scroll naar beneden . 

https://www.juridischloket.nl/contact/" target="_blank">https://www.juridischloket.nl/contact/#