Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 12-12-2018 23:12:22
Geldzaken & Recht

Bewindvoerder maakt fout

En wat voor fout was dat dan wel? en wat is een groot deel? en waar is het andere deel?