Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

lo
lovewinnie - 13-12-2018 09:58:31
Geldzaken & Recht

Bewindvoerder maakt fout

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de aangifte. helaas zit er niks anders op dan terug betalen.