Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sjoppie - 13-12-2018 12:17:45
Geldzaken & Recht

Bewindvoerder maakt fout

niet tot de normale taken van een bewindvoerder behoren:

problematische schuldsanering
belastingaangifte box 2 en 3
bewind bij ondernemersactiviteiten
ingewikkelde nalatenschappen
ontruiming van de woning
frequent naar zitting kantonrechter
meegaan naar een wnsp zitting of naar het uwv
het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
administratie voor het persoonsgebonden budget (pgb)
verkoop van onroerend goed

https://boxbudgetbeheer.nl/taken-bewindvoerder/" target="_blank">https://boxbudgetbeheer.nl/taken-bewindvoerder/