Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 23-12-2018 14:05:29
Computers & Telefonie

Mozilla thunderbird

Heeft u al bij de helpfunctie van thunderbird gekeken? 
als ik deze vraag op google intik worden meerdere mogelijkheden gemeld zoals ook of er een hoofdwachtwoord ingesteld is.
ik zou even wachten met gaan prutsen. als sprake is van een storing herstelt zich dat vanzelf en dat geldt vaak voor meer problemen.
of pc helemaal uitzetten en na 10 minuten opnieuw opstarten (aan/uitknop).
of foutcontrole laten lopen, eventueel in veilige modus.
of modum resetten.