Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sjoppie - 23-12-2018 15:26:31
Computers & Telefonie

Mozilla thunderbird

@marita5,
is er geen mogelijkheid om aan te geven dat u het wachtwoord bent vergeten en er een nieuwe toegezonden wordt die dan weer verandert kan worden?