Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vu2615 - 29-12-2018 00:34:22
Vrije tijd & Tuin

Buurvrouw heeft heg verwijderd

Is ook een item geweest bij de rijdende rechter. ja, je mag in je eigen tuin je eigen heg weghalen.