Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 03-01-2019 02:09:18
Vrije tijd & Tuin

Tickets te duur

Hangt van de voorwaarden af die gesteld worden bij eerste verkoop van het ticket.