Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 04-01-2019 13:53:37
Winkels & Webshops

Prijsverschil

Het stond dus duidelijk aangegeven op basis van ook de gemaakte afspraken m.b.t. de 3% btw verhoging.
let wel op of de verhoging inderdaad om en nabij de 3% is want er zijn signalen dat in sommige gevallen er reden kan zijn om een 'prijspakker' melding te doen.