Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tenormin - 04-01-2019 16:39:26
Garantie & Verzekeringen

Eigenbijdrag zorgverzekering toch (en achterbaks) verhoogd

Leg eens uit @januitmuiden wat u precies bedoelt? ik snap um eerlijk niet: deze mededeling.