Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 04-01-2019 16:48:49
Garantie & Verzekeringen

Eigenbijdrag zorgverzekering toch (en achterbaks) verhoogd

Ik denk dat de ts ergens gehoord heeft dat bij het betalen van medicijnen, welke geheel of gedeeltelijk buiten de eigen bijdrage vallen of waarvoor geen vergoeding geldt, een maximum van € 250,-. is vastgesteld.