Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ge
Genee - 04-01-2019 16:50:56
Garantie & Verzekeringen

Eigenbijdrag zorgverzekering toch (en achterbaks) verhoogd

In 2018 was de wettelijke bijdrage voor medicijnen onbeperkt en in 2019 geldt een maximum van €250, dus niet verhoogd maar verlaagd.