Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tenormin - 05-01-2019 17:35:15
Auto & Vervoer

Onbetrouwbare? brief over studentenreisproduct

Er staat: aan geadresseerde. lekker zo laten. enquêteboekje heeft u ook niet. en die €15,00 zou ik ook maar laten schieten. m.a.w. niet op reageren.