Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 05-01-2019 19:25:26
Auto & Vervoer

Wat moet ik doen als het cbr zo traag is dat ik zonder rijbewijs kom te zitten

En wat  was het antwoord van het cbr toen u dezelfde vraag aan hen stelde ?