Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 06-01-2019 10:05:42
Geldzaken & Recht

Ons woonadres is geblokkeerd omdat de vorige bewoner schulden heeft gemaakt ???

En bij wie kunt u dan allemaal niet bestellen? betaalt u toch vóóruit? dan is er niets in de weg.

en hoe weet u dat de vorige bewoner een wanbetaler was?