Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 06-01-2019 10:40:21
Geldzaken & Recht

Ons woonadres is geblokkeerd omdat de vorige bewoner schulden heeft gemaakt ???

Een stevige klacht indienen bij de degene die u blokkert maar let op de toon, geef duidelijk aan dat er sprake is van foutief handelen in uw nadeel.
en anders daar niet meer bestellen (na aangeven van de reden daarvoor).