Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 06-01-2019 21:38:04
Garantie & Verzekeringen

Ben ik verplicht om een uitvaartverzekering te betalen??

U bent zeker niet verplicht een uitvaartverzekering te betalen. maar als u stopt met premiebetaling wordt de polis premievrij gemaakt en een opgebouwd tegoed wordt dan gereserveerd. 

mocht u komen te overlijden, dan zal dat tegoed ongetwijfeld niet voldoende zijn om de uitvaart te betalen. de vraag is of dat erg is. als u een uitkering hebt van de sociale dienst, zullen zij in ieder geval de kosten voorschieten, maar ze kunnen die kosten wel verhalen op uw ouders of eventuele kinderen. 

de vraag is natuurlijk ook hoe hoog die premie is en of dat erg bezwaarlijk is in uw situatie.