Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ko

Ben ik verplicht om een uitvaartverzekering te betalen??

Nee hoor....als er geen geld is voor een uitvaart, wordt de familie er op aangesproken om de uitvaart te betalen.
maar als daar daaraan niet voldoen kan worden, wordt het door de sociale dienst van de gemeente, waar de gestorvende woonde, betaald.
wel uiteraard heel sober.....